Päis est

Hansarent - sõbrad ratastel

Hea teada

Teadmiseks rentnikule

1. DOKUMENDID

Sõidukit rentiv isik peab omama Eestis kehtivat vastava kategooria juhiluba. Isik peab olema omanud vastava kategooria juhtimisõigust rendi alguspäevaks vähemalt 1 aasta (suuremate sõidukite puhul vähemalt 3 aastat). Ajutist juhiluba või juhiloa koopiat Hansarent juhiloana ei aktsepteeri. Samuti peab sõidukit rentiv isik omama kehtivat isikut tõendavat dokumenti (ID-kaart või pass) ja krediitkaarti.

Eritingimused:
Eestis aktsepteeritakse järgmiste välisriikide väljastatud (ladina tähestikus) juhilubasid ilma täiendava dokumentatsiooni vajaduseta:

– Albaania, Ameerika Ühendriigid (USA), Austraalia, Araabia Ühendemiraadid (UAE), Armeenia, Austria, Aserbaidžaan, Bahama, Bahrein, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Brasiilia, Bulgaaria, Costa Rica, Côte d’Ivore (Elevandiluurannik), Filipiinid, Gruusia, Guyana, Hispaania, Holland, Horvaatia, Island, Indoneesia, Iraan, Iirimaa, Iisrael, Itaalia, Kasahstan, Keenia, Kesk-Aafrika Vabariik, Kongo Demokraatlik Vabariik, Kuuba, Kuveit, Kõrgõzstan, Küpros, Läti, Libeeria, Liechtenstein, Leedu, Luksemburg, Lõuna-Aafrika Vabariik, Makedoonia, Malta, Maroko, Mehhiko, Monaco, Moldova, Mongoolia, Montenegro, Niger, Norra, Pakistan, Peruu, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, San Marino, Senegal, Serbia, Seišelli Vabariik, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tadžikistan, Tšehhi Vabariik, Tuneesia, Türkmenistan, Ukraina, Ungari, Uruguai, Usbekistan, Vatikan (Püha Tool), Venemaa, Zimbwabwe.

Rahvusvaheline juhiluba:
Kui juhiluba ei ole ladina tähestikus, peab Rentinik esitama lisaks ka rahvusvahelise juhiloa – International Driving Permit (IDP).

Rahvusvaheline juhiluba – International Driving Permit (IDP) on kohustuslik järgmiste riikide väljastatud juhilubade puhul:

– Alžeeria, Argentiina, Bangladesh, Barbados, Benin, Botswana, Burkina Faso, Dominikaani Vabariik, Egiptus, Ecuador, Fidži, Ghana, Guatemala, Haiti, India, Jaapan, Jamaica, Jordaania, Kambodža, Kanada, Korea Vabariik, Laos, Liibanon, Lesotho, Madakaskar, Malawi, Malaisia, Mali, Namiibia, Uus-Meremaa, Nigeeria, Paapua Uus-Guinea, Paraguay, Rwanda, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka, Süüria, Tai, Togo, Trinidad ja Tobago, Tšiili, Türgi, Uganda ja Venetsueela.

Rahvusvahelist juhiluba (IDP) üksinda ei aktsepteerita, Rentnik peab esitama samaaegselt ka oma riikliku juhiloa.

Eestis ei aktsepteerita juhilube, mis on väljastatud ülal nimetamata riikides.

Erandjuhud:

– Eesti Vabariigi territooriumil viibivate välisriigi relvajõudude liikmete või nende ülalpeetavate juhiluba tunnustatakse rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduses sätestatud korras. Välisriigi juhiloaga koos esitatakse ka relvajõudude liikmete või nende ülalpeetavate hulka kuulumist tõendav dokument.

– Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatiliste esindajate, konsulaarametnike, erimissioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajate ning välisriigi diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste, erimissioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste haldustöötajate, abiteenistujate, koduteenijate ning nende perekonnaliikmete, kes ei ole Eesti Vabariigi kodanikud ega Eestis elamisluba või elamisõigust omavad isikud, juhiluba kehtib Eestis ka juhul, kui esitatakse lisaks ka Välisministeeriumi väljastatud kehtiv diplomaadi- või teenistuskaart.

2. JUHI VASTUTUS

Sõidukit rentiv isik peab olema vähemalt 18-aastane. Alla 25-aastaste juhtide puhul rakendatakse noore juhi lisatasu. Maksimumvanus sõiduki rentimisel on 75-aastat.

3. SÕIDUKI KASUTAJA

Sõidukit tohivad juhtida ainult Hansarendi poolt aktsepteeritud ja rendilepingule kantud isikud. Lisajuhid tuleb lepingule kanda rendilepingu sõlmimisel vastava lisatasu eest. Hansarendi poolt aktsepteerimata isikute rooli lubamine on keelatud.

4. RENDIAUTO SEISUKORD

Sõiduk antakse Rentnikule üle tangituna, pestuna ja tehniliselt korras seisus. Autot kätte saades soovitame see hoolikalt üle vaadata ning nõuda kõigi vigastuste (sh kriimustuste) kandmist rendilepingusse, vastasel juhul võite jääda süüdi ka vigastuste eest, mis sõidukil juba enne olemas olid.

5. TELLIMUSE TÜHISTAMINE

Tellijal on õigus tellimust trahvivabalt tühistada teatades sellest kirjalikult ette vähemalt 4 tööpäeva enne tellimuse osutamise päeva.

Juhul kui tellimus soovitakse tühistada 3 tööpäeva enne planeeritud renditeenuse osutamist on Hansarendil õigus nõuda 25% teenuse kokkulepitud maksumusest.

Juhul kui tellimus soovitakse tühistada 2 tööpäeva enne planeeritud renditeenuse osutamist on Hansarendil õigus nõuda 50% teenuse kokkulepitud maksumusest.

Juhul kui tellimus soovitakse tühistada vähem kui 2 tööpäeva enne planeeritud renditeenuse osutamist on Hansarendil õigus nõuda 75% teenuse kokkulepitud maksumusest.

6. KREDIITKAART

Peamise maksevahendina aktsepteerib Hansarent: VISA, EuroCard/MasterCard ja American Express krediitkaarte. Teiste maksevahendite kasutamisel on krediitkaart nõutav garantiiks. Rendi alguses broneeritakse krediitkaardil garantii deposiit. Krediitkaart peab olema rentniku (inimese, kelle nimele on broneering tehtud) nimel. Kaardil peab olema piisavalt vaba limiiti, et katta kõik võimalikud kulud. Krediitkaarti ei nõuta ainult lepinguliste klientide puhul, kelle lepingutingimused krediitkaardinõude välistavad.

7. SEADUSANDLUS

Sõiduki kasutamine peab vastama liikluseeskirjas, Eesti seadusandluses, välisriikide seadusandluses, kus sõidukit kasutatakse, autorentijale esitatavates nõuetes ning sõiduki üüri tingimustes sätestatule. Nimetatud sätete rikkumisel on klient sõiduki kasutamisest tuleneva kahju eest täielikult vastutav. Vastutust on võimalik vähendada ainult sõiduki üüri tingimustest või seadusandlusest tulenevalt.

8. SÕIDUKI KASUTAMISE PIIRKOND

Sõidukit on lubatud kasutada Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes, Rootsis ja Norras. Väljaspoole Eestit sõiduks peab sõidukit rentiv isik küsima Hansarendilt rendilepingule vastava autoriseerimistempli. Lisandub piiriületustasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Soovides tagastada sõidukit väljaspool Tallinnat, lisandub renditasule ühekordne tasu vastavalt tagastatavale linnale.

9. RENDILEPING

Rendileping on Teie ja rendiettevõtte vaheline ametlik kokkulepe, milles on üksikasjalikult toodud rendisõiduki kasutamise tingimused. See hõlmab andmeid sõiduki kohta; summat, mida Te olete nõustunud maksma rendisõiduki ja lisaesemete eest; rendiperioodi algus- ja lõpukuupäeva. Varuge alati endale piisavalt aega sõidukile järele minemiseks ja rendilepingu läbilugemiseks. Enne lepingu allkirjastamist veenduge, et rendilepingu tingimused on Teile arusaadavad.

10. NÕUETE KEHTIVUS / LISAINFO

Hansarent jätab endale õiguse teha autorentijale esitatavate nõuete osas muudatusi ette teatamata.
Hansarendil on õigus keelduda sõiduki rentimisest.
Hansarent jätab endale õiguse müügitingimusi ja hindasid muuta.
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.